РЕЦЕНЗІЯ на навчальний посібник Е. В. Чекотовського “Статистика з Microsoft Excel 2016”

  • С. С. Герасименко Національна академія статистики, обліку та аудиту

Abstract

Постійне зростання обсягів інформації, що надходить із різних джерел, обумовлює необхідність використання осучаснених комп’ютерних програм для оброблення даних, їх узагальнення та застосування у практиці управління, в наукових і прикладних дослідженнях. При цьому значно прискорюються та вдосконалюються обчислення статистичних показників, побудова статистичних таблиць і статистичних графіків, розширюються можливості використання статистичних методів аналізу явищ і процесів, а також наочного подання результатів такого аналізу. Не менш важливим є і те, що вирішення завдань статистичного аналізу з використанням комп’ютерної техніки
сприяє глибшому опануванню теоретичних положень статистичних методів, а отже, формуванню у процесі навчання конкурентоспроможного фахівця-аналітика. Враховуючи наведене вище, видання навчального посібника “Статистика з Microsoft Excel 2016”, в якому подано виклад основних статистичних понять, категорій і методів у взаємозв’язку з поясненнями щодо залучення для їх практичного застосування сучасної комп’ютерної програми оброблення даних, є своєчасним і актуальним. Ознайомлення студентів із програмою Microsoft Excel 2016 надає їм можливість швидко отримувати бажані результати високої якості, що характеризують об’єкт дослідження.

Downloads

Download data is not yet available.

Abstract views: 102
PDF Downloads: 173
Published
2019-12-30
How to Cite
Герасименко, С. С. (2019). РЕЦЕНЗІЯ на навчальний посібник Е. В. Чекотовського “Статистика з Microsoft Excel 2016”. Statistics of Ukraine, 87(4), 131-132. Retrieved from https://su-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/277