Halytska , E. V. “Yevhen Yevhenovych Slutsky: To the 140th Anniversary of His Birth”. Statistics of Ukraine, Vol. 89, no. 2-3, Nov. 2020, pp. 163-5, doi:10.31767/su.2-3(89-90)2020.02-03.17.