[1]
E. V. Halytska, “Yevhen Yevhenovych Slutsky: to the 140th anniversary of his birth”, Stat. Ukr., vol. 89, no. 2-3, pp. 163-165, Nov. 2020.