Halytska , E. V. (2020) “Yevhen Yevhenovych Slutsky: to the 140th anniversary of his birth”, Statistics of Ukraine, 89(2-3), pp. 163-165. doi: 10.31767/su.2-3(89-90)2020.02-03.17.