Halytska , E. V. 2020. “Yevhen Yevhenovych Slutsky: To the 140th Anniversary of His Birth”. Statistics of Ukraine 89 (2-3), 163-65. https://doi.org/10.31767/su.2-3(89-90)2020.02-03.17.