Halytska , E. V. (2020). Yevhen Yevhenovych Slutsky: to the 140th anniversary of his birth. Statistics of Ukraine, 89(2-3), 163-165. https://doi.org/10.31767/su.2-3(89-90)2020.02-03.17