(1)
Halytska , E. V. Yevhen Yevhenovych Slutsky: To the 140th Anniversary of His Birth. Stat. Ukr. 2020, 89, 163-165.