[1]
Halytska , E.V. 2020. Yevhen Yevhenovych Slutsky: to the 140th anniversary of his birth. Statistics of Ukraine. 89, 2-3 (Nov. 2020), 163-165. DOI:https://doi.org/10.31767/su.2-3(89-90)2020.02-03.17.